Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik marka bilinirliğini ve değerini artırır Herhangi bir ürün veya hizmet veren şirketlerin işletmelerini devam ettirebilmek için kendini ifade etmesi, hem görünürlüğü hem çalışanlarının hizmeti ortak bir dil ve felsefeyle aktarması gerekir. Çünkü hiçbir müşteri boşa zaman ve kaynak harcamak istemediği için, tutarsız, bir yaptığı diğerinden bağımsız, standart bir kalitesi olmayan firmalar ile çalışmak istemez. Kuruluşun değerleri, kişiliği, ürünleri, çalışanları, binası veya web sitesi, paylaştığı kağıt, kartvizit gibi ofis malzemelerinde kullandığı yazı stili gibi pek çok ayrıntının örtüşerek tutarlı olması ve güven vermesi beklenir.